Skip to content

Badania na myszach cz. 2

2 lata ago

182 words

width=300Izolacja RNA i qPCR

Całkowite RNA z przysadki wyizolowano przy użyciu zestawu TriReagent (Ambion) i zestawu Nucleospin RNA (Macherey-Nagel, Duren, Niemcy). Stężenia RNA określono za pomocą spektrofotometru Denovix (Denovix, Wilmington, Delaware USA). Syntezę cDNA przeprowadzono przy użyciu jednakowego wkładu RNA i zestawu do syntezy cDNA pierwszej nici AMV (Roche Molecular Systems, Pleasanton, California, USA). Ilościową reakcję PCR przeprowadzono za pomocą aparatu Lightcycler 480 i zestawu SensiFAST SYBR No-ROX (Bioline) i zgodnie z wytycznymi minimalnej informacji do publikacji ilościowych eksperymentów PCR w czasie rzeczywistym (MIQE). Kwantyfikację przeprowadzono za pomocą oprogramowania LinReg. Próbki o średnim odchyleniu większym niż 5% średniej wartości efektywności testu zostały wyłączone. Obliczone wartości znormalizowano za pomocą średniej geometrycznej trzech wartości referencyjnych genów (HPRT, EF1a1 i cyclophilin), które wybrano jako najbardziej stabilne spośród różnych grup. Użyte poprzednio primery.

Hybrydyzacja in situ

Skrawki mózgu o 20 mikrometrach pocięto na kriostacie (Leica). Przeprowadzono syntezę riboplsu i hybrydyzację in situ dla mRNA Trh.
[hasła pokrewne: złoto koloidalne, żółty stolec, szkoła muzyczna inowrocław ]

0 thoughts on “Badania na myszach cz. 2”