Skip to content

Inaktywacja mutacji w genie 1-hydroksylazy D3 1-hydroksywitaminy u pacjentów z krzywicą pseudowitaminową D-Deficiency czesc 4

2 lata ago

449 words

Gen receptora witaminy D, gen odpowiedzialny za hipokalcemię krzywicy opornej na witaminę D, był wcześniej przypisany do 12q13-14, jak pokazano na rysunku.32 Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ ujawniła, że gen 1.-hydroksylazy był zlokalizowany na pasku chromosomu 12q13.3 (Figura 1A i Figura 1B). Ponieważ gen odpowiedzialny za krętki pseudowitaminy D został zmapowany do tego miejsca, 9 to odkrycie zasugerowało, że krzywica pseudowitaminy D jest spowodowana defektem strukturalnego genu kodującego 1.-hydroksylazę.
Ekspresja tkanki genu 1.-hydroksylazy
Figura 2. Figura 2. Analiza Northern Blot ekspresji genu 1.-hydroksylazy w tkankach ludzkich. Ekspresję genu 1.-hydroksylazy w różnych ludzkich tkankach analizowano metodą Northern blotting z 2 .g poli (A) + RNA z każdej tkanki (Clontech, Palo Alto, CA). 33 Fragment cDNA 0,7 kb odpowiadający Jako sondę zastosowano N-końcowy region ludzkiej 1.-hydroksylazy, a poziomy ekspresji .-aktyny i dehydrogenazy aldehydu glutarowego-3-fosforanu (G3PDH) służyły jako kontrola wewnętrzna.
Używając ludzkiego cDNA klonu 1.-hydroksylazy jako sondy, zbadaliśmy jego ekspresję w różnych ludzkich tkankach za pomocą analizy Northern blot. Transkrypt 1.-hydroksylazy (około 2,4 kb) wykryto tylko w tkance nerkowej (ryc. 2).
Mutacje homozygotyczne w genie 1.-hydroksylazy u pacjentów z krzywicą pseudowitaminową D-Deficiency
Rycina 3. Rycina 3. Analiza mutacyjna genu 1.-hydroksylazy w czterech rodzinach z krzywicą Pseudowitaminy D. Panel A pokazuje pozycje mutacji missense wykrytych u czterech pacjentów z krzywicą pseudowitaminy D z niedoborem. Egzonie są ponumerowane, a pozycje starterów zastosowanych do amplifikacji PCR każdego ekonu zaznaczono strzałkami pod wykresem. Panel B pokazuje mutacje wykryte w każdej rodzinie. Dotknięte probandy są oznaczone strzałkami. Homozygoty wskazane są przez pełne koła (samice) lub kwadraty (samce), heterozygoty przez półstałe kręgi lub kwadraty oraz testowany członek rodziny bez mutacji przez otwarty kwadrat. Nieznane są oznaczone szarymi symbolami. Przedstawiono odpowiednie fragmenty chromatogramów sekwencjonowania uzyskanych od normalnego osobnika (po lewej) i zajętego probanda (po prawej), z pozycją każdej mutacji nukleotydowej (grot strzałki) i substytucją aminokwasu (gwiazdką).
Aby ustalić, czy gen 1.-hydroksylazy został zmutowany u pacjentów z krzywicą pseudowitaminy D, przeanalizowaliśmy genomowy DNA od czterech pacjentów. U tych pacjentów wykryto cztery różne mutacje missense w czterech różnych pozycjach (Figura 3A i Figura 3B). Pacjent miał mutację w eksonie 2, Arg107His (CGC do CAC), a pacjent 2 miał mutację w eksonie 2, Gly125Glu (GGA do GAA). Pacjent 3 miał mutację w eksonie 6, Arg335Pro (CGG do CCG), który eliminuje miejsce restrykcyjne dla HpaII. Obecność mutacji dodatkowo potwierdzono przez trawienie produktu PCR egzonu 6 enzymem (dane nie pokazane). Pacjent 4 miał mutację w eksonie 7, Pro382Ser (CCT do TCT). Wszyscy ci pacjenci byli homozygotyczni pod względem swoich mutacji, a badani rodzice i jedno z rodzeństwa byli nosicielami heterozygotycznymi (ryc. 3B)
[podobne: diklofenak, Leukocyturia, busulfan ]
[hasła pokrewne: wodniak powrózka nasiennego, grzybek tybetański allegro, acetylowany adypinian diskrobiowy ]

0 thoughts on “Inaktywacja mutacji w genie 1-hydroksylazy D3 1-hydroksywitaminy u pacjentów z krzywicą pseudowitaminową D-Deficiency czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: profesjonalny dietetyk warszawa[…]