Skip to content

Hipowitaminoza D w leczniczych szpitalach ad 7

2 lata ago

468 words

Konieczne jest znaczne zmniejszenie stężenia białka wiążącego witaminę D w surowicy w celu obniżenia stężenia 25-hydroksywitaminy D w surowicy. Takie redukcje występują tylko w kilku stanach klinicznych, takich jak ciężka niewydolność wątroby, zespół nerczycowy i ciężkie niedożywienie, 2,35, które były rzadkie u naszych pacjentów. Ponadto, nie stwierdziliśmy związku pomiędzy stężeniem 25-hydroksywitaminy D w surowicy a stężeniem białka wiążącego witaminę D u naszych pacjentów. Dlatego wydaje się mało prawdopodobne, aby zmiany w stężeniach białka wiążącego witaminę D w surowicy z powodu ostrej choroby mogły wyjaśnić nasze wyniki. Wreszcie, wyższe stężenia parathormonu w surowicy u pacjentów z niskimi stężeniami 25-hydroksywitaminy D w surowicy świadczą o fizjologicznym znaczeniu tego ostatniego. W rzeczywistości mogliśmy nie docenić występowania hipowitaminoz D przez brak identyfikacji pacjentów z niskimi stężeniami 1,25-dihydroksywitaminy D w surowicy pomimo odpowiednich stężeń 25-hydroksywitaminy D w surowicy. Podsumowując, stwierdziliśmy wysoką częstość występowania hipowitaminozy D u niewyselekcjonowanych lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Standardowe kliniczne czynniki ryzyka były słabymi wskaźnikami niedoboru witaminy D. Utrzymywanie spożycia witaminy D na poziomie zalecanej dziennej dawki lub stosowanie multiwitamin może być niewystarczające, aby zapewnić odpowiednie zapasy witaminy D. Ze względu na potencjalny niekorzystny wpływ niedoboru witaminy D na szkielet i inne układy narządów, należy rozważyć powszechne badania przesiewowe pod kątem niedoboru witaminy D lub rutynowej suplementacji witaminą D.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez granty z National Institutes of Health (RR-1066, R29-DK43341, DK07028 i DK02476) oraz American Kidney Fund.
Jesteśmy wdzięczni personelowi pielęgniarskiemu Centrum Badań Medycznych w Mallinckrodt w Szpitalu Ogólnym w Massachusetts za przetwarzanie próbek pacjentów; do lekarzy i personelu medycznego Bigelow w celu ułatwienia udziału pacjentów; Deborah Lentz, RD, Ellen Anderson, RD i Jane Hubbard, RD, do przeprowadzania analiz dietetycznych; dr Gino Segre z laboratorium endokrynnego za pomoc w pomiarach parathormonu w surowicy i 25-hydroksywitaminy D; dr Rogerowi Bouillonowi za dostarczenie surowicy odpornościowej wiążącej witaminę D; Dr Johnowi T. Pottsowi, Jr., za zachęcanie i wspieranie badań prowadzonych przez personel domowy; oraz do dr. Roberta Neera za udzielanie porad naukowych.
Author Affiliations
Od Endocrine Unit (MKT, DJD, JSF), Department of Medicine (DML-J., RIT, ACS, BTK) i oddziału patologii (ECV), Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School, Boston; oraz Departament Medycyny, University of Western Australia, Perth (IMD), oraz Departament Endokrynologii i Cukrzycy, Sir Charles Gairdner Hospital, Nedlands (RLP) – oba w Australii.
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Finkelsteina w Endocrine Unit, Bulfinch 327, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit St., Boston, MA 02114.
[więcej w: busulfan, chloramfenikol, amiodaron ]
[podobne: allmedica nowy sącz, slimtox allegro, młody jęczmień allegro ]

0 thoughts on “Hipowitaminoza D w leczniczych szpitalach ad 7”