Skip to content

sanatorium uniejów ul zamkowa

2 lata ago

81 words

Gdy wskazano, tchawicę wprowadzono kaniulą i komórki zapalne dróg oddechowych otrzymano przez płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL) z czterema porcjami 0,8 ml lodowatego 2% FCS w PBS. Krwinki czerwone w płukaniu lizowano stosując chlorek amonu, a zarodkowane komórki zliczano za pomocą hemacytometru. Różnicowe zliczenia komórek uzyskano z preparatów cytospinowych komórek BAL z zastosowaniem barwienia Wrighta. Immunohistochemia. Płuca napompowano 50% OCT (Tissue-Tek, Sakura Finetek, Torrance, Kalifornia, USA) w PBS, zatopiono w OCT, zamrożono na suchym lodzie, a następnie przechowywano w temperaturze <70 ° C do późniejszego użycia. Kriozosukcje z płuc cięto, suszono na powietrzu, a następnie utrwalano w acetonie przez 10 minut. Odporność na peroksydazę eozynofili odporną na cyjan wykryto przez inkubację szkiełek z tabletkami Sigma Fast DAB (diaminobenzydyna) (Sigma Chemical Co.), rozpuszczonymi w PBS z 1,6 mg / ml cyjanku potasu (KCN). Po przepłukaniu DAB, szkiełka inkubowano przez 15 minut w roztworze blokującym (PBS z 0,5% Tween-20 i 3% normalnej surowicy koziej) zawierającym 4 krople / ml awidyny, a następnie 15 minut w roztworze blokującym zawierającym 4 krople / mL biotyny (oba z Vector Laboratories, Burlingame, Kalifornia, USA). Następnie szkiełka inkubowano przez godzinę w temperaturze pokojowej z supernatantem hodowli tkankowej ze szczurzym hybrydom MK2.7 (przeciw mysiemu wirusowi VCAM-1) lub HB-233 (przeciw myszy ICAM-1) (American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, USA). Po przemyciu PBS zawierającym 0,5% Tween (PBS / Tween), płytki inkubowano z biotynylowanym mysim anty-szczurem. i . (Sigma Chemical Co.) w rozcieńczeniu 1: 200 przez godzinę. Po ponownym przemyciu w PBS / Tween, szkiełka inkubowano z odczynnikami ABC-AP (Vector Laboratories) zgodnie z instrukcjami producenta. Po przemyciu plamę opracowano za pomocą odczynników Vector Red (Vector Laboratories), a lewamizol dodano jako inhibitor endogennej alkalicznej fosfatazy. Po rozwinięciu się czerwieni, szkiełka wybarwiono kontrastowo na zielono metylowe i wysuszono na powietrzu i nałożono szkiełka nakrywkowe. Przeniesienie komórek znakowanych fluorescencyjnie. W dniu 8 lub 9 hodowli żywe komórki T zebrano przez odwirowanie na warstwie Histopaque 1119 (Sigma Chemical Co.). Komórki następnie znakowano barwnikami fluorescencyjnymi. PKH26 (czerwony) lub PKH67 (zielony) (Sigma Chemical Co.). zgodnie z instrukcjami producenta. Komórki przeniesiono do znieczulonych myszy biorcy przez wstrzyknięcie dożylne. Dzień później myszy prowokowano aerozolem 1% OVA rano i po południu. Po dodatkowych 3 dniach myszy uśmiercono, a ich płuca napompowano i zamrożono, jak opisano wcześniej. Kriosekcja została odcięta, wysuszona na powietrzu i obserwowana bezpośrednio przez mikroskopię fluorescencyjną. Analiza cytometrii przepływowej wewnątrzkomórkowych cytokin w komórkach BAL. Komórki BAL hodowano w temperaturze 37 ° C w podłożu z komórkami T przez 6 godzin w obecności 2. M monenzyny z lub bez 10 ng / ml PMA i 1. M jonomycyny (wszystkie z Sigma Chemical Co.). Komórki CD4 + oznaczono allofikocyjaniną anty-CD4 (PharMingen, San Diego, Kalifornia, USA), a przeniesione komórki T111.10 barwiono biotynylowanym przeciwciałem antyklonotypowym KJ1-26 (43) i streptawidyną-CyChrome (PharMingen). Komórki następnie przemyto, utrwalono przez 30 minut w 4% paraformaldehydzie w PBS, permeabilizowano 0,1% saponiną i wybarwiono fikoerytryną a anty-IFN-y. i albo FITCy anty-IL-4 albo FITCy anty-IL-5 (wszystkie z PharMingen). Anty-CD4 i anty-IFN-y zastosowano w rozcieńczeniu 1: 100; anty-IL-4 i anty-IL-5 zastosowano w stosunku 1:50
[podobne: barszcz zwyczajny a sosnowskiego różnice, rozpoznanie wg icd 10, philips lumea allegro ]

0 thoughts on “sanatorium uniejów ul zamkowa”